فیلم/ درگیری پلیس ترکیه با طرفداران احزاب کرد

سیاسی

بین الملل: اعتراضات کردهای ترکیه به تجاوز ارتش این کشور به عراق و سوریه همچنان ادامه دارد.

فیلم/ درگیری پلیس ترکیه با طرفداران احزاب کردبین الملل: اعتراضات کردهای ترکیه به تجاوز ارتش این کشور به عراق و سوریه همچنان ادامه دارد.