دولت افغانستان عزم جدی برای مقابله با طالبان دارد

سیاسی

دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد: ما خواهان مذاکره و گفتگو هستیم اما در صورت حاضر نشدن طالبان به گفتگو دولت عزمی قاطع برای مقابله با تروریست ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دفتر مطلوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد، ژنرال عبدالرشید دوستم برای مقابله با طالبان منتظر نتایج دور دوم مذاکرات است.

«سلطان فیضی»، مشاور مطبوعاتی دوستم اظهار داشت: بعد از آمدن دوستم به ولایت فاریاب در نحوه عملیات های نظامی علیه طالبان تغییراتی به وجود آمد. با این حال معاون اول رئیس جمهور منتظر نتایج دور دوم مذاکرات است.

وی افزود: آقای دوستم خواهان مذاکره و حل این معضل از طریق گفتگو است؛ در غیر این صورت دولت عزمی جدی برای مقابله با تروریست ها دارد.

گفته می شود یکی از موضوعات مهم دور دوم مذاکرات صلح افغانستان مساله آتش بس است. تاکنون زمان و محل مذاکرات نهایی نشده است.