توکلی: رهبری درباره توافق وین، حکم حکومتی ندادند/تذکر نسبت به پذیرش محدودیت های دفاعی در مذاکرات

نماینده تهران وظیفه خود دانست که پیرامون قطعنامه وین نکاتی را در نطق خود اعلام کند که ناشی از دقت در متن اصلی است.

به گزارش خبرآنلاين، احمد توکلي با طرح اين سوال که «غرب از اين مذاکرات چه مي خواست؟» پاسخ داد: غرب به رهبري آمريکا مي خواست با اعمال تحريم هاي متعدد، ايران را فلج کند تا از غني سازي دست بردارد. اما اين توقع بر خلاف معاهدات ذيربط بين المللي بود و با ايستادگي ملت ايران به اين زياده خواهي دست نيافتند. آنها مدعي بودند مي خواهيم سلاح هسته اي بسازيم و مدعي بودند که ضرورت دارد از اماکن نظامي هم بازديد کنند. ما که به خودمان مطمئن بوديم پذيرفتيم از مراکز هسته اي بازديد کنند اما بازديد از مراکز نظامي را گويا به شکل محدود در توافقي با آژانس پذيرفتيم که چون محتواي اين بخش از مذاکرات، محرمانه است نمي توانيم درباره آن چيزي بگوييم.

وي بار ديگر با طرح اين سوال که «ما از اين مذاکرات چه مي خواستيم؟»، ادامه داد: ما مي خواتسيم که حق برخورداري از انرژي هسته ايمان به رسميت شناخته شود که به لطف تيم مذاکره کننده و ايستادگي ملت، محقق شد.

وي افزود: خواسته ديگر ما رفع تحريم هاي ظالمانه بود. تحريم هاي بانکي و نفتي، درآمد دولت و منابع در دسترس را کاهش دادند. اين موارد عامل يک سوم مشکلات اقتصادي کشور بوده اند، که کم نيست.

توکلي با اشاره به اينکه ايران 35 مورد تعهد در توافق وين دارد که بايد آنها را انجام داده و بعد آژانس راستي آزمايي کند، ادامه داد: با توجه به پيشينه آژانس، چه ضمانتي وجود دارد که فعاليت هاي ما را تاييد کند؟ با توجه به کينه توزي و پيمان شکني طرف غربي، چقدر اطمينان داريد که تحريم ها لغو که نه لااقل تعليق شود؟

نماينده تهران بر اين اساس ابراز ترديد کرد که تحريم ها کاملا لغو شود و ادامه داد: حتي اگر ايران هم بتواند در اين صورت زير تعهد خود بزند، ديگر در موقعيت قابل مذاکره اي قرار نخواهد داشت. از اين رو بايد غرب بد عهد را به لغو کامل تحريم ها وادار کنيم و به دستور رهبري عمل کنيم. اين يعني بررسي دقيق متن و مراقبت از نقض عهدهاي طرف غربي است. دولت بايد تمامي جهد خود را براي تضمين بقاي به رسميت شناختن حق هسته اي ايران انجام دهد.

وي بار ديگر از دولت خواست تا اين توافق را در قالب لايحه اي به مجلس بفرستد.

توکلي با تاکيد بر حق مجلس در بررسي توافق وين، ادامه داد: مجلس بايد اين توافق را بررسي کند مگر اينکه رهبري حکم حکومتي بفرمايند که اين کار را نکرده و آن را به مراجع قانوني واگذار کرده اند.

نماينده تهران در بخش پاياني نطق خود با طرح اين سوال که چرا تهديدهاي آمريکا در مورد گزينه هاي روي ميز به جايي نرسيده است؟، به توانمندي بالاي نظامي و دفاعي ايران به عنوان يکي از دلايل اشاره کرد و گفت: بايد بگويم که پذيرش هر گونه محدوديت در سد دفاعي کشور منجر به شکستن ديواري است که در برابر دشمن کشيده بوديم.

2727

 

 

کد N902209