از سوی وزارت خارجه منتشر شد؛

ترجمه فارسی اصلاح شده «برجام» و «قطعنامه» شورای امنیت

سیاسی

وزارات امور خارجه کشورمان در پی انتقادات وارده به ترجمه فارسی غیر رسمی متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، متن را مورد بازبینی قرار داده و ترجمه جدید را منتشر نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان، ترجمه فارسی متن قطعنامه شماره قطعنامه ۲۲۳۱ و ضمائم آن را که در تأیید برجام و از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است را منتشر کرد.

متن ترجمه فارسی را روز گذشته وزارت امور خارجه بر روی سایت خود قرار داده است. 

گفتنی است هفته گذشته نیز وزارت خارجه اقدام به انتشار ترجمه غیر رسمی متن برجام و قطعنامه شورای امنیت نمود اما به دلیل برخی ایرادات و اشکالات وارد بر آن، صبح دیروز آنرا از روی سایت خود حذف کرده و ساعاتی بعد متن جدید را منتشر نمود.

شورای امنیت سازمان ملل، ۲۹ تیرماه این قطعنامه را با اجماع به تصویب رساند.