عثمانی با مهر مطرح کرد:

دوران پسا تحریم فرصتی برای اثبات کارایی کابینه یازدهم

سیاسی

نماینده اصلاح طلب مجلس دوران پسا تحریم را فرصتی برای اثبات کارایی کابینه خواند و گفت: دولت در شرایط تحریم هابه مدیران مجرب نیازمند بود ودر شرایط پسا تحریم به مدیرانی پرتحرک و ریسک پذیرنیازمند است.

محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در دوران تحریم عملکرد معقولی داشت گفت: در مورد ترکیب کابینه در شرایط پسا تحریم هم باید رئیس جمهور تصمیم بگیرد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ترکیب تیم فوتبال هم در شرایط تهاجم و تدافع با هم متفاوت است، دولت در شرابط تحریم ها و تدافع به مدیران مجرب و کار آزموده نیازمند بود و امروز در شرایط پسا تحریم به مدیرانی پرتحرک و ریسک پذیر نیاز داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وزیران صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و نیرو در دوران تحریم به دلیل مشکلات بودجه دستشان بسته بود و نمی توان از آن ها توقع بیشتری داشت.

عثمانی گفت:زمانی که وزیر صنعت و یا کشاورزی بودجه ای در اختیاز ندارند چطور به صنایع و یا کشاورزان یارانه بدهند، امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: دوران پسا تحریم فرصتی برای اثبات کابینه است چون مشکلات ناشی از تحریم ها حل شده و در شرایط جدید کابینه باید خود را اثبات کند.