تصویر خلبانی که بنی صدر و رجوی را فراری داد

مسعود رجوی, ابوالحسن بنی صدر

سرهنگ «بهزاد معزي»خلبان مخصوص شاه بود. او پس از انتقال شاه به مصر، در 26 دي ماه سال 1357، هواپيماي وي را به ايران بازگرداند و مدعي شد که برخلاف نظر شاه اين کار را کرده است.

روزنامه خراسان نوشت:
سرهنگ «بهزاد معزي»خلبان مخصوص شاه بود. او پس از انتقال شاه به مصر، در 26 دي ماه سال 1357، هواپيماي وي را به ايران بازگرداند و مدعي شد که برخلاف نظر شاه اين کار را کرده است. «معزي» با اين ترفند اعتماد برخي نيروهاي انقلابي را به خود جلب کرد، اما پس از مدتي به همکاري با منافقين پرداخت و نقش مهمي در فرار «رجوي» و «بني صدر» ايفا کرد.
کد N901872