افشاء فساد اخلاقی مسئولین بلند پایه سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی

سیاسی

شکایت ۲ کارمند زن بلند پایه سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین بت) از رؤسای خود به دلیل آزار و اذیت جنسی ، بار دیگر از فساد اخلاقی موجود در این سازمان پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، شکایت این دو زن به کمیته انظباتی شین بت برای بررسی های بیشتر تحویل شده است.

گزارش های مرتبط حاکی از آن است که این دو زن دارای درجه معادل سرهنگ دوم می باشند.

شین بت اعلام کرد که در زمان وصول این شکایت در آوریل، آن را برای تحقیقات بیشتر به جریان انداخته است.