در حمله «بوکو حرام» به کامرون، ۳ روستایی گردن زده شدند

سیاسی

مقامات مطلع در کامرون اعلام کردند که در اثر حمله گروه تروریستی بوکوحرام، 3 روستایی گردن زده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز لایو، گروه تروریستی بوکوحرام که از نیجریه به کامرون وارد شده بودند، ۳ روستایی را گردن زدند.

به گفته یک مقام امنیتی در منطقه حادثه، این حمله اواخر دیشب به دو روستای مجاور در ۱۰ کیلومتری مرز با نیجریه انجام شد.

این مقام ادامه داد: تروریست های بوکوحرام همچنین مزارع روستائیان و یک کلیسای کاتولیک ها را نیز به آتش کشیدند.

یک مقام آگاه دیگر در کامرون از سعب العبور بودن این منطقه به دلیل موقعیت کوهستانی آن خبر داد و تأخیر در اعزام نیروهای ارتش کامرون را به این دلیل اعلام نمود.