با وجود حکم دیوان کیفری بین المللی:

«عمر البشیر» به موریتانی رفت

سیاسی

«عمرالبشیر» رئیس جمهوری سودان با وجود حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۰۹ علیه وی، وارد موریتانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان که دیوان کیفری بین المللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت وی را صادر کرده است، برای شرکت در نشست مربوط به طرح «دیوار بزرگ سبز» وارد موریتانی شد.

هدف از این طرح متوقف کردن پیشروی بیابان در آفریقا با کاشت انبوهی از درختان است. گفتنی است، موریتانی جزء کشورهای آفریقایی امضاء کننده پیمان رم که بر آن اساس این دیوان به وجود امده است، نمی باشد.

حکم دیوان کیفری بین المللی علیه عمرالبشیر به سبب نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دارفور بوده است.

این در حالیست که دیدار بشیر از «نواکشوت» چند هفته پس از دیدار او از آفریقای جنوبی صورت می گیرد. 

آفریقای جنوبی از اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه بشیر خودداری کرده بود.