تصاویر اختصاصی العالم از خط مقدم عملیات در الانبار

نیروهای عراقی توانستند دانشگاه الانبار در شهر رمادی را به کنترل خود درآورده و پرچم کشورشان را بر فراز این دانشگاه به اهتزاز درآورند.

تصاویر اختصاصی العالم از خط مقدم عملیات در الانبارنیروهای عراقی توانستند دانشگاه الانبار در شهر رمادی را به کنترل خود درآورده و پرچم کشورشان را بر فراز این دانشگاه به اهتزاز درآورند.

 

 

 

"وسام التمیمی" خبرنگار شبکه العالم روز دوشنبه از خط مقدم عملیات آزادسازی الانبار گزارش داد، کنترل بر دانشگاه الانبار سرآغاز آزادسازی سایر مناطق رمادی به شمار می رود. این نیروها به سمت مجتمع التامیم در نزدیک این دانشگاه درحال پیشروی هستند.
نیروهای عراقی همچنین بعد از نبردهای سنگین با عناصر مسلح، روستاهای آل مطیر و غیلان در منطقه فلوجه را تحت کنترل خود درآوردند.

شهر فلوجه در آستانه آزادسازی
هادی الجزاوری، معاون تیپ الغالب در نیروهای داوطلب مردمی مستقر در منطقه عملیات، به خبرنگار العالم گفت: نیروهای داوطلب به سمت دورترین مناطق حضور داعش درحال پیشروی هستند. ما همه این مناطق را آزاد کرده و به مرحله ای رسیدیم که شهر فلوجه در آستانه آزادسازی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار العالم، نبرد نیروهای عراقی با عناصر مسلح داعش و هلاکت دهها نفر از این عناصر براساس طرح های نظامی است که به محاصره شهر فلوجه و رمادی منجر شده است.

عزم و اراده را می توان در چهره نیروهای داوطلب مردمی برای از بین بردن عناصر گروه تروریستی داعش شاهد بود. برخی از این نیروها به خبرنگار العالم گفتند که نیروهای داوطلب مردمی عناصر گروه تروریستی داعش را در منطقه در محاصره و کنترل خود در آورده اند و شماری از آنها را از پا درآورده اند... اجساد کشته های آنان در خیابانها قابل مشاهده است ... و شرایط عناصر تحت محاصره داعش بسیار وخیم است.
نیروهای عراقی در شرق شهر رمادی نیز توانستند منطقه تله المشیده را به کنترل خود در آورده و 70 بمبی را که عناصر گروه تروریستی داعش در این مناطق کارگذاشته بودند، خنثی کنند.

52310

 

کد N901562