عراقچی:

هیچ تحریم سوئیفت علیه ماوجود ندارد/خارج شدن ۸۰۰ نهاداز لیست تحریم

سیاسی

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه اکنون هیچ تحریم سوئیفت علیه ما نیست، گفت: ۸۰۰ نهاد، ارگان و فرد ایرانی طبق برنامه اجرای توافق و در روز اجرا از این فهرست خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره کیفیت برداشته شدن تحریم سوئیفت، گفت: تکلیف این موضوع به طور کامل در جمع بندی مذاکرات هسته ای روشن شده است.

وی افزود: سوئیفت تحریمی علیه ایران و اتباع ایرانی نیست، بلکه شرکت خصوصی است که کار تبادل ایمن بانکی را انجام می دهد اما کسانی که نامشان در فهرست تحریم شورای امنیت یا اروپا و امریکا بوده است از خدمات سوئیفت محروم شدند.

عراقچی گفت: خروج اسامی این افراد از فهرست تحریم و ارائه خدمات سوئیفت در دو مرحله انجام می شود و در نوبت نخست ۸۰۰ نهاد، ارگان و فرد ایرانی طبق برنامه اجرای توافق و در روز اجرا از این فهرست خارج خواهند شد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: تعدادی معدودی از افراد که در فهرست‌های تحریم باقی می‌مانند از دریافت خدمات سوئیفت محروم می شوند که امر فوق العاده‌ای نیست.

عراقچی گفت: اکنون هیچ تحریم سوئیفت علیه ما نیست.

 معاون وزیر امور خارجه همچنین در دیدار با معاون و مدیران خبر صدا و سیما، گفت: دیپلماسی و رسانه دو بازوی مهم و مکمل در پیشبرد اهداف ملی کشورند و در این جلسه همفکری خوبی میان این دو صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در میان رسانه‌ها صدا و سیما جایگاه اصلی و ویژه دارد افزود: امیدوارم همکاری و همیاری دیپلماسی و رسانه‌ای با صدا و سیما با قوت کامل پیش رود.