فیلم/ ادامه بزرگترین رزمایش ناتو در اوکراین

سیاسی

بین الملل: بزرگترین رزمایش کشورهای عضو ناتو در اوکراین همچنان در جریان است. این تمرین نظامی در پایان ماه جاری میلادی خاتمه می یابد.

فیلم/ ادامه بزرگترین رزمایش ناتو در اوکراینبین الملل: بزرگترین رزمایش کشورهای عضو ناتو در اوکراین همچنان در جریان است. این تمرین نظامی در پایان ماه جاری میلادی خاتمه می یابد.