کندوی انگلیسی!

سیاسی

آنچه در وین حاصل شد نه از روی اختیار و انتخاب بلکه اضطرار و برای جلوگیری از یک ضرر بزرگتر و نهایت تلاش تیمی است که تا کنون توانسته بیشترین حمایت و اعتماد داخلی در حکومت، دولت و مردم را برای حل مشکل هسته ائی جذب کند. هنر دیپلماسی پرداخت هزینه صورت حساب تحرکات خارجی از جیب رقیب است و انتظار مردم از وزارت امور خارجه بطور خاص و سازمانهای دست اندرکار روابط خارجی بطور عام که به نوعی فعالیت دیپلماتیک اعم از رسمی و غیر رسمی ، عمومی و رسانه ائی را بعنوان وظیفه اصلی خود تلقی می کنند تلاش برای تحقق این امر است. در اینصورت و با توجه به حساسیتهای دنیای غرب نسبت به ایران و انقلاب اسلامی، تلاش دیپلماتها باید کم هزینه کردن سیاست خارجی برای کشور و جلوگیری از امنیتی کردن علائق و تحرکات سیاست خارجی ایران توسط غرب است.

کاغذ پاره نامیدن قطعنامه های شورای امنیت و پاره شدن قطعنامه دان آنها! از همان گل واژه های رئیس دولتی است که با توهم سیاسی و تلقی نا درست از روابط بین الملل هزینه سنگینی بر دوش مملکت گذاشت. در سیاست خارجی و دیپلماسی بعضی وقتها میتوان پوست خربزه زیر پای حریف انداخت ولی در بیشتر مواقع باید کمک کرد تا رقیب احساس برنده شدن نماید و توجه به پای و عصای خود نکند تا دست از لجاجت و توطئه بردارد و بجای منافعی را که در بازنده شدن ما میبیند در برنده شدن ما کسب کند.
بحث حاکمیت اصول انقلاب، قانون اساسی و حمایت از ملت مظلوم دنیا فی نفسه نه تنها نمی تواند منفی باشد بلکه عامل قدرت هم می تواند باشد. همه کشورهای دنیا و از جمله آمریکا نیز دارای اصولی در سیاست خارجی خود هستند که با روشهای گوناگون نرم و سخت افزاری بدنبال تحقق آنها برای تامین منافع ملی اشان هستند. و لذا به صرف اینکه ایران در راستای تحقق اهداف و مصالح ملی خود حرکت میکند نمیتواند منجر به ضدیت آمریکا با ایران و شکلگیری و افزایش تخاصم بین دو کشور شود. یعنی آن اصول زمانی عامل قدرت است که به نحو مطلوبی ارائه ، اجرا و دفاع شده و بعنوان قدرت نرم از آنها بهره برداری شود. بنابراین با رعایت چنین شرایطی و توجه به فضای بین المللی و تبیین صحیح اهداف سیاست خارجی، پیگیری آن اصول لزوما" نباید منجر به تخاصم بین ایران و هر کشور دیگر از جمله آمریکا شود، مگر آنکه آن کشور (آمریکا) یا با قصد و غرض بدنبال مشوه کردن این اصول باشد و یا دائره منافع خود را بسیار وسیع تعریف کرده باشد.
با چنین تبیینی از فصل مشترک منافع بین کشورها به نظر میرسد دیوار بی اعتمادی بین دو کشور و طبعا" دشمنی ناشی از 1- امنیتی تلقی کردن تحرکات سیاست خارجی ایران از سوی آمریکا، 2- گره زدن امنیت رژیم صهیونیستی به منافع ملی آمریکا که اقدامی خطا و نادرست است و روزی باید اصلاح شود، 3- توطئه و ناصداقتی آمریکا علیه ایران و 4- شفاف نبودن سیاستهای آمریکا در منطقه، و از سوی ایران 1- بیش از حد بها دادن به آمریکا ستیزی و 2- کوتاهی از تبیین صحیح اهداف سیاست خارجی و منافع و مصالح ملی ناشی از آن است.
البته از جهت عملی نحوه اقدامات آمریکا و میزان خطای این کشور به مراتب بیش از ایران بوده و باعث بوجود آوردن این شرایط شده ولی این امر عارضی و قابل اصلاح است. بهبود رابطه ایران و آمریکا به منظور 1- قبول نقش موثر یکدیگر در تحولات منطقه ائی و جهانی، 2- کم خطر و بی ضرر کردن آمریکا برای ایران و 3- فراهم کردن زمینه های توسعه داخلی هم نیاز به زمان دارد و هم به نظریه پردازی و تیمی که بتواند این پروژه را جلو ببرد. یخ بی اعتمادی بین ایران و آمریکا در سرما به راحتی، آب نمی شود و نیاز به گرمای تابستان دارد. صبوری مقامات دو کشور و عبور عاقلانه از گردنه سخت زیاده خواهی و بی اعتمادی حاکم بر روابط بین دو کشور در سایه تهدیداتی که متوجه منطقه است، شرایط را برای تکرار مفاهمه و نزدیک کردن مواضع و کم کردن اختلافات بین دو کشور آماده و زمینه را برای حل مشکلات منطقه ائی فراهم میکند. راه بسیار پر سنگلاخی است، دشمن بسیار دارد و دست در لانه زنبور کردن است که کندویش انگلیسی، شانه هایش عربی و زنبورش صهیونیستی است و آب شدن یخ روابط ایران و امریکا را به ضرر خود می پندارند! و بدبختانه آمریکا نیز خود را بدست خویش گرفتار این کندو کرده است و انرا در کاخ سفید جا داده.

کد N901043