فیلم/ برگزاری روز نیروی دریایی روسیه

سیاسی

بین الملل: تمامی بنادر روسیه هر ساله در آخرین یکشنبه ماه جولای شاهد حضور گسترده کشتی ها، زیر دریایی ها، ناوها و ... به مناسبت روز نیروی دریایی هستند.

فیلم/ برگزاری روز نیروی دریایی روسیهبین الملل: تمامی بنادر روسیه هر ساله در آخرین یکشنبه ماه جولای شاهد حضور گسترده کشتی ها، زیر دریایی ها، ناوها و ... به مناسبت روز نیروی دریایی هستند.