شورای عالی صلح افغانستان: بهتر است مذاکرات در پاکستان انجام شود

سیاسی

شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد چین و پاکستان آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات صلح اعلام کرده اند اما شورای عالی صلح بیشتر به سمت پاکستان تمایل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «شهزاده شاهد» سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت: ما موافق برگزاری دور دوم مذاکرات در پاکستان هستیم؛ البته چین نیز آمادگی میزبانی این نشست را دارد اما بهتر است پاکستان میزبان این مذاکرات باشد.

وی تصریح کرد: هنوز مکان دور دوم مذاکرات نهایی نشده است. روزهای گذشته گزارشاتی مبنی بر برگزاری نشست طالبان و دولت افغانستان در چین منتشر می شد.

وی گفت: در این دیدار درباره موضوعاتی مانند اعتمادسازی، آتش بس، لیست سیاه و ایجاد دفتری برای مذاکرات صلح بحث خواهد شد.