فیلم/ نبرد ارتش عراق با داعش در الانبار

سیاسی

بین الملل: نبرد ارتش عراق با گروه تروریستی داعش در شهر الانبار ادامه دارد و روز گذشته دانشگاه این شهر از دست تروریست ها آزاد شد.

فیلم/ نبرد ارتش عراق با داعش در الانباربین الملل: نبرد ارتش عراق با گروه تروریستی داعش در شهر الانبار ادامه دارد و روز گذشته دانشگاه این شهر از دست تروریست ها آزاد شد.