حمله ناتو به مقر ارتش افغانستان غیر عمد تشخیص داده شد

سیاسی

مقامات افغانستان اعلام کردند حمله چند روز پیش ناتو به یک مقر ارتش افغانستان در ولایت لوگر بدون عمد و اشتباهی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «دولت وزیر»، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این حمله بر اثر اطلاعات نادرست انجام شده و قصدی در کار نبوده است.

مقامات ناتو در افغانستان می گویند آنها پیش از حمله با همتایان افغان خود تماس گرفته اند تا از نبود نیروهای امنیتی افغان در آن محل مطمئن شوند.

با این حال ناتو گفته است تحقیقاتی در این زمینه انجام می دهد که کمی زمان بر است.