کودتای مالی حزب «سیریزا» برای واداشتن یونان به خروج از حوزه یورو

سیاسی

اخبار داخلی یونان حاکی از طرح مخفیانه برخی از نمایندگان چپ گرا برای هک کردن حساب های بانکی و ابطال سیستم مالی متکی به «یورو» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اخبار یونان حاکی ازافزایش تنش های داخلی حزب «سیریزا» بر سر ادامه حضور در منطقه مالی یورو است.

اگرچه چندی پیش همه پرسی در یونان برگزار شد که در آن بیش از ۶۰ درصد مردم بنا به درخواست «الکسیس سیپراس» نخست وزیر، به بسته اصلاحات اقتصادی اروپا رای منفی دادند؛ دیری نپایید که وی با شرایطی هرچند مناسبتر به خواست طلبکاران اروپایی خود تن داد و به پشتوانه آراء احزاب اپوزیسیون این اصلاحات را طی دو مرحله در پارلمان یونان تصویب کرد.

اکنون هم حزبی های چپ گرای سیپراس که وی را متهم به خلف وعده می کنند بر وی شوریده و در خفا دست به اقداماتی می زنند که می توان آن را به کودتای پنهان حزب سیریزا تعبیر کرد.

در همین راستا، دیروز یکشنبه گزارشی منتشر شد که حاکی از طرح برخی از نمایندگان تند روی حزب برای تصرف ذخایر بانک مرکزی یونان و هک کردن حساب های پس انداز مردم بود تا به این ترتیب سیستم مالی یونان را برای ابطال «یورو» و جایگزینی آن با «دراخما» واحد پول قدیمی کشور، آماده کنند.

این نقشه که طرح آن از سوی وزرای اسبق داریی و انرژی یونان ارایه شده است، خشم شدید احزاب اپوزیسون را که طرفدار ادامه حضور در منطقه یورو هستند در پی داشت. ناگفته نماند که نخست وزیر نیز با آنکه خود در راس حزب سیریزا قرار دارد، منافع کشور را به ادامه همکاری با سایر کشورهای اروپایی می بیند.

گفته می شود که طرح موسوم به «پلن B» به دولت آتن اجازه می دهد که همزمان و به موازات سیستم بانکی متکی به یورو، یک سیستم بانکی دیگر را ایجاد کند که متکی به دراخما است. به این ترتیب، چنانچه یونان به هر دلیلی مجبور به تغییر ناگهانی مسیر و خروج از حوزه مالی یورو شود، امکان پرداخت حقوق بازنشستگان و دیگر کارکنان دولت با اتکا به واحد پول ارزانتر – دراخما- میسر می شود.

موافقان طرح مذکور از آن به عنوان بهترین جایگزین در صورت قطع ناگهانی کمک های مالی بانک مرکزی اروپا یاد می کنند به این معنا که در این سیستم موازی، تراکنش های بانکی بر مبنای واحد پول یورو صورت می گیرد اما در صورت بروز خطر، امکان تبدیل آن به واحد پولی دراخما در عرض یک شب وجود دارد.