صالحی: نحوه بازرسی‌ها محرمانه است

سیاسی

صالحی گفت: آنچه بین ایران و آژانس در قالب تفاهم جدید محرمانه است مربوط به فرایند پادمانی بازرسی ها و نحوه بازرسی‌هاست.

به گزارش خبرنگار انرژی هسته ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی اکبر صالحی، رییس سارمان انرژی اتمی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: فعالیت های گذشته و حال ایران بنا بر اطهارات البرادعی قابل وثوق و تایید نیست. از نظر من هم استنادات درباره اسناد ادعایی مثل پول جعلی است.

وی گفت که کالین پاول روزی اعلام کرد که عراق از نیجر اورانیوم خریده و بعدا مشخص شد دروغ بوده است و این موضوع بعدا به " افتضاح نیجر" برای امریکا معروف شد.

تکمیل می شود...

کد N900511