دستگیری یک مظنون به عملیات انتحاری در ترکیه

سیاسی

نیروهای امنیتی ترکیه امرزو در «آدن»ا یک عضو داعش را که مظنون به طراحی عملیات انتحاری بود را بازدداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، نیروهای امنیتی ترکیه امروز در «آدنا» یک فرد مظنون به عضویت داعش را که با هدف طراحی عملیات انتحاری وارد این شهر شده بود را دستگیر کرد.

همچنین بنا بر این گزارش در این شهر یک فرد دیگر که گفته شده عضو گروه پ ک ک می باشد و برای راه اندازی اعتراضات مردمی وارد این شهر شده بود نیز دستگیر شده است.

همچنین در ین شهر ۱۸ نفر دیگر به اتهام ارتباط با پ ک ک دستگیر شده اند.