افخم در واکنش به تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران؛

مقامات بحرینی بجای فرافکنی علیه ایران در روشهای خود تجدیدنظر کنند

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، نسبت به ادعاهای بی‌اساس مقامات بحرینی علیه کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، ادعاهای وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه بحرین (علیه کشورمان) را بی‌اساس و تکراری خواند و گفت: روشن است که دولت بحرین قصد دارد با تکرار اتهامات بی‌پایه، فضای منطقه را متشنج سازد.

وی افزود: اینگونه روش‌های غیرسازنده، بر خواست و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران در تداوم و پیگیری سیاست منطقه ای مسئولانه و اعتمادآفرین و معطوف به همکاری مشترک منطقه‌ای به ویژه علیه تهدیداتی چون افراط‌گرایی و تروریسم، خللی ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، همچنین با تاکید بر اینکه اتهام زدن به ایران کارآیی خود را از دست داده است، اضافه کرد: بهتر است مقامات بحرینی به جای فرافکنی، در روش‌های خود تجدیدنظر کنند.