درگیری شدید داعش و طالبان در ولایت زابل افغانستان

سیاسی

شهر «ارغنداب» ولایت زابل افغانستان شاهد درگیری های سنگینی میان گروه تروریستی داعش و طالبان است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، بر اساس گزارشات، دو روز پیش درگیری های شدیدی میان طالبان و داعش در این ولایت آغاز شده و در حال حاضر این درگیری ها بسیار شدت گرفته است.

پیش از این نیز این دو گروه تروریستی در ولایت های فراه و ننگرهار با یکدیگر درگیر شده بودند که تلفات زیادی از هر دو طرف به همراه داشت.

گفته می شود تعداد زیادی از شبه نظامیان طالبان برای کمک به هم گروه هایشان به این شهر آمده اند.