توئیت منتسب به رهبر معظم انقلاب تیتر نخست یو اس ای تودی

سیاسی

انتشار توئیتی در صفحه منتسب به رهبر معظم انقلاب که در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا بوده، تبدیل به یکی از تیترهای اصلی رسانه های آمریکایی از جمله یو اس ای تودی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یو اس ای تودی با انتشار گزارشی در این رابطه می نویسد: توئیتی در صفحه رهبر ایران منتشر شده که در آن آمده است: ما از هیچ جنگی استقبال نکرده و تمایل به هیچگونه جنگی نیز نداریم اما اگر جنگی اتفاق بیافتد تنها کسی که بازنده آن خواهد بود آمریکای متجاوز و جنایتکار است. 

انتشار این توئیت ننشان می دهد برخلاف آنچه برخی در صدد القای آن هستند با حل شدن موضوع هسته ای سیاست های کلی جمهوری اسلامی تغییری نکرده است.