مرتضوی وقتی به دادگاه آمد که جلسه تمام شده بود!/ وزیر کار به عنوان مطلع به دادگاه مرتضوی می رود

ایران نوشت:


علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مطلع برای رفع ابهام در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی و پاسخ به استعلام های انجام شده از سوی مرجع قضایی به دادگاه کیفری دعوت شد.

قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی در حاشیه این جلسه درباره تجدید وقت جلسه محاکمه مرتضوی گفت: جلسه امروز (شنبه) به دو دلیل تجدید شد که یکی از این دو دلیل این بود که آقای مرتضوی با تأخیر بیش از حد و در واقع بعد از اعلام ختم جلسه حضور پیدا کردند و دلیل دوم این بود که پاسخ استعلام هایی که قبلاً از سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته بود، نرسیده بود. 

  قاضی کشکولی در ادامه گفت: برای جلسه بعدی (هفتمین جلسه) علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید تقی نوربخش مدیر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مطلع برای رفع ابهام در خصوص شکایت سازمان تأمین اجتماعی و پاسخ به استعلام های دادگاه دعوت شدند.  قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده مرتضوی با بیان اینکه در مراحل پایانی رسیدگی به این پرونده هستیم درباره حضور احمدی مقدم و رادان در دادگاه نیز گفت: در صورتی که نیاز باشد این اتفاق می‌افتد، ولی فعلاً ضرورتی ندارد.

17302

کد N899315