انتقاد وزیر خارجه الجزایر از اظهارات سارکوزی در مورد این کشور

سیاسی

«رمطان لعمامره» وزیر امور خارجه الجزایر از اظهارات رئیس جمهوری پیشین فرانسه که در آن الجزایر را کشوری با آینده ای مبهم توصیف کرده بود، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رمطان لعمامره با انتقاد از اظهارات نیکلا سارکوزی که گفته بود تونس به خاطر واقع شدن میان لیبی ناامن و الجزایر که از آینده مبهمی برخوردار است، تاکید کرد: این اظهارات نشان دهنده بازگشت تفکر استعماری است.

وی با اشاره به دوران استعمارگری فرانسه در الجزایر افزود: باید این سوال را مطرح کنیم که آیا تفکر استعماری که تاریخ آن را طرد کرده است بار دیگر از طریق اقدامات ناکام به دنبال بازگشت به این جغرافیاست.

سارکوزی رهبر حزب اتحاد جنبش مردم فرانسه پیشتر در سخنرانی خود در موزه باردوی تونس گفته بود: تونس بین دو کشور لیبی که مشغول هرج و مرج داخلی است و کشور الجزایر که هیچکس از سرنوشت و آینده آن خبر ندارد، واقع شده است.

روزنامه های الجزایری به شدت از این اظهارات سارکوزی انتقاد کرده و اعلام کردند: روابط میان فرانسه و الجزایر که از ۳ سال پیش به حالت عادی برگشته ممکن است با بازگشت ساکوزی به کاخ الیزه بار دیگر بحرانی شود.