سید حسن نصرالله:

بسیاری از بازماندگان شهدا امروز در جبهه مقاومت قرار دارند

سیاسی

دبیردبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم فارغ‌التحصیلی فرزندان شهدا تصریح کرد: بسیاری از بازماندگان شهدا امروز در جبهه مقاومت قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم فارغ التحصیلی فرزندان شهدا تصریح کرد: بسیاری از بازماندگان شهدا امروز در جبهه مقاومت قرار دارند