۶ نظامی در درگیری های مرزی آذربایجان و ارمنستان کشته شدند

سیاسی

در درگیر مرزی روز شنبه نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان ۶ نظامی دو کشور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز با صدور بیانیه ای از تیر اندازی نیروهای ارمنستانی و این جمهوری به طرف همدیگر خبر داد.

در این بیانیه آمده است که در پی تیراندازی نیروهای ارمنستان یک نظامی جمهوری آذربایجان کشته شده و متعاقب آن در تیر اندازی نیروهای این کشور ۵ نظامی ارمنستانی کشته شده اند.

با وجود اینکه این دو جمهوری جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق  در سال ۱۹۹۴ آتش بس امضا کردند اما درگیری ها به طور متناوب بین آنها در مرز در جریان بوده است.

هر دو کشور مرتبا همدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.