نظامیان آذربایجانی خاک افغانستان را ترک کردند

سیاسی

قسمتی از یک گروه نظامی آذربایجانی که در راستای همکاری در ماموریت قاطع ناتو وارد افغانستان شده بودند افغانستان را ترک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، یک گروه نظامی از کشور اذربایجان خاک افغانستان را ترک کردند.

مدتی پیش یک گروه ۹۵ نفره نظامی آذربایجانی به همراه دو پزشک و دو نیروی متخصص مین در راستای همکاری در ماموریت «حمایت قاطع» ناتو وارد افغانستان شده بودند و اکنون ۳۹ نفر از این گروه خاک افغانستان را ترک کرده و به کشورشان بازگشتند.

بر اساس توافقنامه ای که میان دولت افغانستان و ناتو امضا شده است، نیروهای ناتو فقط نقش مشورت دهی دارند و هیچ ماموریت نظامی نخواهند داشت.