فیلم/ درگیری فلسطینیان با نظامیان رژیم صهیونیستی

سیاسی

تظاهرات کنندگان فلسطینی در هنگام تشییع جنازه یکی از شهدای اخیر خود، با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند.

فیلم/ درگیری فلسطینیان با نظامیان رژیم صهیونیستیتظاهرات کنندگان فلسطینی در هنگام تشییع جنازه یکی از شهدای اخیر خود، با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شدند.