• ۳۵بازدید

فیلم/ سازمان ملل در هفته گذشته

سازمان ملل متحد در یک هفته گذشته تحولات مهمی را پشت سر گذاشت که مهمترین مورد آن تصویب جمع بندی توافق حاصل شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ بود.

فیلم/ سازمان ملل در هفته گذشتهسازمان ملل متحد در یک هفته گذشته تحولات مهمی را پشت سر گذاشت که مهمترین مورد آن تصویب جمع بندی توافق حاصل شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ بود.

کد N898203

وبگردی