رویترز خبر داد:

ورود نیروهای عربستانی به خاک یمن

سیاسی

یک رسانه غربی از ورود نیروهای عربستان سعودی به خاک یمن با هدف بازگشایی فرودگاه عدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظر به اهمیت شهر عدن در یمن، عربستان سعودی نیروهای خود را وارد خاک این کشور کرده تا فرودوگاه شهر عدن را بازگشایی کنند. 

در طی هقته گذشته نبردهای سنگینی میان انقلابیون یمن و نیروهای وفادار به منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن، در عدن در جریان بود و جنگنده های سعودی نیز با هدف کمک به نیروهای طرفدار هادی، اقدام به بمباران عدن می کردند. 

دلیل اصرار عربستان برای بدست گرفتن کنترل فرودگاه عدن آن است که بدون در اختیار داشتن این فرودگاه امکان عملیات زمینی در یمن از سوی نظامیان عربستانی غیر ممکن است.