دولت ترکیه خواستار خلع سلاح گروه پ ک ک شد

سیاسی

دولت ترکیه در صورت زمین نگذاشتن سلاح از سوی پ ک ک تهدید به عملیات گسترده علیه این گروه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صاباح، هیئت دولت ترکیه در نشست اخیر خود مسئله روند حل موضوع کردها و اقدامات پ ک ک را بررسی کرد.

بنا بر این گزارش، در این نشست دولت ترکیه به ااین نتیجه رسیده است که ادامه روند فعلی برای حل مسئله کردها امکان پذیر نیست و برای آخرین بار از پ ک ک خواسته است تا سلاح خود را بر زمین بگذارند.

بر اساس این گزارش دولت ترکیه تتصمیم گرفته است در صورت رد درخواستش از سوی پ ک ک برای زمین گذاشتن سلاح، عملیات گسترده ای را علیه این گروه تدارک بیند.