آنچه در نخستین سفر یک مقام بلندپایه دولتی به اتریش پس از توافق هسته‌ای گذشت

کد N897642