مفتی طالبان افغانستان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد

سیاسی

نیروهای امنیتی پاکستان، «عبدالحکیم اسحاق زى»، رهبر شورای علمای طالبان و یکی از افراد با نفوذ این گروه تروریستی را در شهر کویته بازداشت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی منابع رسانه ای در افغانستان از دستگیری رهبر شورای علمای طالبان خبر دادند.

نیروهای امنیتی پاکستان «عبدالحکیم اسحاق زى» رهبر شورای علمای پاکستان را در شهر «کویته» بازداشت کرده اند.

نامبرده یکی از رهبران ارشد طالبان افغانستان محسوب می شود و فتواهای زیادی در راستای حمایت از جنگ در افغانستان صادر کرده است.