انتشار آمار بینندگان برنامه‌های هسته‌ای صدا‌و‌سیما

دفاع مدیرکل روابط عمومی صدا‌و‌سیما از عملکرد این رسانه در مذاکرات هسته‌ای

کد N897282