سناتور کورکر خطاب به جان کری: شما ایران را از انزوا در آوردید و به جایش کنگره آمریکا را منزوی کردید

سناتور باب کروکر یکی از مخالفان سرسخت توافق با ایران خطاب به جان کری گفت: شما با این توافق ایران را از انزوای بین المللی در آوردید و به جای آن کنگره آمریکا را منزوی کردید.

 

4949

کد N897200