افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان بررسی شد

مجلس خبرگان

دو کمیسیون آیین نامه داخلی و سیاسی- اجتماعی مجلس خبرگان امروز تشکیل جلسه دادند و در کمیسیون آیین نامه داخلی، موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پورتال دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام این اخبار آورده است: جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضاء برگزار و طرح کیفیت بخشی و افزایش تعداد نمایندگان این مجلس بر اساس ماده 1 و 2 قانون انتخابات و آیین نامه داخلی این مجلس، جهت طرح در اجلاسیه آتی مجلس خبرگان رهبری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این کمیسیون، موضوع اصل 108 قانون اساسی است که دارای 11عضو اصلی و 5 عضو علی البدل می باشد.

همچنین کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در راستای وظایف قانونی خود صبح امروز در دبیرخانه این مجلس، تشکیل جلسه داد. محور مذاکرات کمیسیون سیاسی - اجتماعی در این جلسه، بررسی مباحث مهم داخلی و تحولات بین المللی و بحث و تبادل نظر پیرامون میهمانان پیشنهادی به هیئت رئیسه مجلس خبرگان، جهت حضور در هجدهمین اجلاسیه این مجلس بود.

بر اساس تبصره 2 ماده 52 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری کمیسیون سیاسی - اجتماعی موظف است حداقل یک ماه قبل از تاریخ هر اجلاسیه، موضوعات مهم داخلی یا جهانی و گزارشات مربوطه را که لازم است در اجلاسیه خبرگان مورد بررسی قرار گیرد به هیات رئیسه پیشنهاد کند. هجدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری دهم و یازدهم شهوریورماه سال جاری در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان 11 عضو اصلی و علی البدل دارد.

 

27213

 

کد N897034