شوخی تصویری یک روزنامه با ظریف و نمایندگان مجلس

کد N896711