آیت الله شب‌زنده‌دار: هوی و هوس در تصمیمات شورای نگهبان راهی ندارد

عضو فقیه شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان همه به مسئولیت خطیر خود توجه دارند و در پی آنند که امر را بین خودشان و خدای متعال تمام کنند. یعنی اگر رایی می دهند هیچ گونه هوی و هوسی جز انجام وظیفه و اجرای شرع مقدس در هیچ مصوبه ای نبوده باشد.

به گزارش خبرآنلاین در پرتال خبری شورای نگهبان گفت و گویی با آيت الله مهدي شب زنده دار منتشر شده که بخشی از سخنان او در ادامه می آید:

* بنده فكر مي كنم بحمدلله نهاد مقدس شورای نگهبان تا به امروز اين وظيفه اش را به خوبي انجام داده است و روسفيد است به جهت اينكه تكليف را انجام داده است؛ طبيعتاً هيچ انساني هم غير از معصومين مصون از نقص و خطا و كم و كاستي نيست. يعني مهم اين است كه آنچه وظيفه اش بوده و حجت بين خودش و خداي متعال بوده است، انجام داده باشد. بحمدالله قضاوت عمومي بر اين مبنا بوده است كه بزرگاني كه در شورا بوده اند چه فقها و چه حقوقدانهاي محترم؛ همه تا به حال اين وظيفه را به خوبي انجام داده اند و از آراء و حقوق مردم صيانت كرده اند. بحمدالله در همه دورانها و همين دوره اي هم كه بنده خدمت بزرگان حضور دارم؛ حقيقتاً همه به اين مسئوليت خطير توجه دارند و در پي آنند كه امر را بين خودشان و خداي متعال تمام كنند. يعني اگر رايي مي دهند هيچ گونه هوي و هوسي جز انجام وظيفه و اجراي شرع مقدس در هيچ مصوبه اي نبوده باشد.

 

* همانطور كه مي دانيد كه شوراي نگهبان از شش فقيه و شش حقوقدان تشكيل شده است. براي اينكه مباحث پخته تر و كارشناسي شده تر شود؛ دو مركز تشكيل شده است كه يكسري از حقوقدانها در يك مركز و يكسري از فقها در مركز ديگر روي مباحث كار مي كنند كه بسيار مغتنم هست. مجمع مشورتي فقهي كه در قم قرار دارد با بررسي فتاوا و قواعد فقهي و... به بررسي مباحث مي پردازد و دستاوردهايش را به فقهاي شورا ارائه مي‌كند. البته كار حقوقي هم مي كند ولي بيشترش فقهي است. يك فرصت بسيار خوبي هم براي فقهاي شورا محسوب مي شود و واقعا كمك شاياني مي كند. جالب اينجاست كه بنيانگذار و پيشنهاددهنده اصلي اين مجموعه هم رهبر معظم انقلاب بودند كه مرحوم آيت الله طاهري را مستقيما ايشان منصوب كردند براي اين كار و در واقع خود شورا منصوب كننده نبود. تا وقتي ايشان در قيد حيات بودند عهده دار اين مسئوليت بودند و بعد از ايشان هم آيت الله مومن مسئوليت را دارا هستند.

27213

کد N896596