شیخ الازهر:

علمای بزرگ شیعی و سنی در الازهر جمع شوند

سیاسی

شیخ الازهر به منظور جلوگیری از خونریزی ها در منطقه و تقویت جهان اسلام و ریشه کنی فتنه ها خواستار برگزاری نشست علمای برجسته شیعی و سنی در الازهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد الطیب شیخ الازهر خواستار نشست علمای برجسته سنی و شیعی درالازهر شد.

وی افزود: علمای برجسته شیعی و سنی باید دور یکدیگر جمع شوند و فتوای از سوی مراجع شیعی در حرام بودن کشتن سنی ها از سوی شیعیان بدهند و مراجع سنی نیز فتوای حرام بودن کشتن شیعیان از سوی سنی ها را بدهند.

الطیب ضمن تاکید بر ضرورت تقویت همزیستی و صلح و پایان دادن به فتنه های مذهبی و توقف خونریزی ها در منطقه و نجات امت اسلامی از توطئه گران تاکید کرد: ما بهای این فتنه را با خون هایی که در هر روز و هر ساعت ریخته می شود می دهیم وامیدواریم که امت اسلام از بلایا مصون شود.