در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

واکنش ابوترابی به نحوه برخورد با معلمان تجمع کننده مقابل مجلس

سیاسی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی وزیر کشور به نحوه برخورد با معلمان تجمع کننده در مقابل مجلس شد و تاکید کرد: خانه ملت ملجأ و پناه مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: نمایندگان مردم از وزیر کشور می خواهند که موضوع نحوه برخورد با جمعی از معلمان را که در کنار خانه ملت حضور داشتند را مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه خانه ملت ملجأ و پناه مردم و کسانی است که نظراتی داشته باشند افزود: لازم است که اشاره شود در ارتباط با مسائل مهم جامعه‌ی فرهنگیان کشور، براساس تصویب نمایندگان مردم، کمیته مشترک مجلس و دولت تشکیل شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این کمیته با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان منتخب دو کمیسیون آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه به طور منظم هر هفته بیش از دو ساعت تشکیل جلسه می‌دهد که پیگیر مسائل است و امیدواریم به نتایج مطلوبی دست یابد.