هلاکت سرکرده بارز القاعده در استان الضالع یمن به دست ارتش

سیاسی

ارتش و نیروهای مردمی یمن یکی از سرکردگان القاعده را در استان الضالع به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع یمن با انتشار بیانیه ای از هلاکت یکی از سرکردگان القاعده در جبهه لکمه صلاح در الضالع خبر داد.

این سرکرده القاعده به دست ارتش و نیروهای مردمی یمن و در جریان درگیریهای گسترده با تروریستهای القاعده به هلاکت رسید.