بزرگواری در تذکر شفاهی:

دولت مشکل بیکاری را تا قبل از ایجاد بحران حل کند

سیاسی

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی با بیان اینکه هر روز بر مشکل بیکاری افزوده می‌شود، گفت: دولت وظیفه دارد قبل از اینکه این مشکل به بحران تبدیل شود، فکری برای آن بکند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس، تذکرات شفاهی برخی نمایندگان به رئیس‌جمهور و مسئولان اجرایی قرائت شد.

سید علی محمد بزرگواری، نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در تذکری از زحمات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و رهنمودها و ارشادات مقام معظم رهبری و نیز مقاومت و ایستادگی ملت ایران تشکر کرد.

وی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی و تذکر به دولت، گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز مردم و نمایندگان آنها، بیکاری قشر تحصیلکرده است؛ به گونه‌ای که در هر خانواده ایرانی از یک تا هفت جوان بیکار تحصیلکرده وجود دارد.

بزرگواری با بیان اینکه هر روز بر این مشکل افزوده می‌شود، تصریح کرد: دولت وظیفه دارد قبل از اینکه این مشکل به بحران تبدیل شود، فکری به حال رفع آن کند، چرا که این یکی از وظایف دولت است.

وی با اشاره به اصل ۶۷ قانون اساسی اظهار داشت: وظیفه داریم بر اساس سوگندی که خورده‌ایم، از حقوق ملت در تمام زمینه‌ها دفاع کنیم.

نماینده مردم کهگیلویه و بهئمی افزود: امروز شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها هستیم و برخی دولتمردان نیز که بوی صبر و نداری را احساس نکرده‌اند، از این مساله حمایت می‌کنند.