با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین مجازات شش ماه تا یک سال حبس برای قاچاقچیان مشروبات الکلی

سیاسی

نمایندگان مجلس علاوه بر جریمه نقدی قاچاقچیان مشروبات الکلی، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال را در صورت وجود شرایط خاص برای ارزش عُرفی مشروبات الکلی، تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ این قانون مقرر کردند: در صورتی که ارزش عُرفی تجاری مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح تبصره‌های چهار و پنج ماده ۲۲‌ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کردند: در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری، رفع توقیف می‌شود.