فیلم/ محاصره کامل تروریستهای تکفیری در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی سوریه به طور کامل در محاصره ارتش این کشور قرار دارند.

فیلم/ محاصره کامل تروریستهای تکفیری در الزبدانیبین الملل: تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی سوریه به طور کامل در محاصره ارتش این کشور قرار دارند.