تشییع قربانیان انفجار انتحاری ترکیه همراه با خشم علیه اردوغان

کد N895618