بهروز کمالوندی مطرح کرد:

تبادل اورانیوم غنی شده و خام با روسیه

سیاسی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: قرار است با روسیه بر روی دو عدد از آبشار در تاسیسات فردو است کارهایی را انجام بدهیم که فعلا باید مراحل قانونی آن طی شود تا بتوانیم در جزئیات به تفاهم برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با رادیو در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مذاکراتی را در خصوص پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران با روسیه داشته‌اید یا خیر؟ گفت: ما با روسیه در حوزه های متعددی مذاکرات داریم تا بتوانیم نیروگاه‌هایی را به افتتاح برسانیم البته امروز در حال انعقاد قراردادهای فنی و تجاری آن و مطالعات محیطی آن هستیم.

وی با بیان اینکه قرار است در خصوص دو موضوع با روسیه کارهایی را انجام دهیم، گفت: موضوع اول صادرات و واردات مواد هسته‌ای یعنی تبادل اورانیوم غنی شده در مقابل اورانیوم خام است و موضوع دوم نیز ارزش افزوده‌ای است که بر روی این مواد کار شده و در چارچوب از آن تجاری استفاده می‌شود. یعنی به اندازه قیمت های بین المللی بهای این موادی است که به آنها صادر و متقابلا مواد خام از آنها دریافت می‌کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه تمامی این موارد در صورتی است که بر روی جزئیات آن توافق شود، خاطرنشان کرد: امروز صحبت های کلی انجام شده است ادامه آن مستلزم آن است که روند اقدامات قانونی در داخل کشور طی شود تا بتوانیم این مسائل را نهایی کنیم.

کمالوندی با اشاره به تولید ایزوتوپ‌های پایدار، گفت: قرار است با روسیه بر روی دو عدد از آبشار در تاسیسات فردو است کارهایی را انجام بدهیم که فعلا باید مراحل قانونی آن طی شود تا بتوانیم در جزئیات به تفاهم برسیم و یک کار مشترکی را در آینده انجام دهیم.