انتقاد شدید مجلس سنای افغانستان از دولت

سیاسی

مجلس سنای افغانستان در جلسه امروز تاکید کرد تا تعیین شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، تصمیم های پارلمان مورد قبول نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مجلس سنای افغانستان با انتقاد از دولت گفت تشکیل کمسیون اصلاح انتخاباتی غیر قانونی است.

فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای افغانستان گفت: کمیسیون اصلاحات یک کمیسیون غیر قانونی است زیرا نظام فعلی متعهد به برگزاری انتخابات نیست.

وی افزود: تا زمانی که دولت زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص نکند تصمیم های پارلمان مورد قبول نخواهد بود.

با وجود گذشتن یک ماه از پایان کار پارلمان افغانستان، هنوز زمان انتخابات بعدی مشخص نشده است. قابل ذکر است که پس از کشمکش های فراوان، چند روز پیش دولت وحدت ملی کمسیون اصلاح انتخابات را تاسیس کرد.