سانا خبر داد؛

محاصره کامل شهر استراتژیک الزبدانی سوریه توسط محور مقاومت

سیاسی

یک رسانه سوری از محاصره کامل شهر استراتژیک «الزبدانی» واقع در حومه دمشق توسط ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه و نیروهای مردمی لبنان موفق شدند در عملیاتی مشترک شهر استراتژیک الزبدانی واقع در حومه دمشق را به محاصره خود درآورند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت هم اکنون در حال پاکسازی مزارع و کشت زارهای واقع در مناطق «بقین» و «مضایا» در الزبدانی هستند.

در همین حال، مناطق «درب الکلاسه» و «سهل الزبدانی» نیز به کنترل کامل نیروهای مقاومت در آمده است.

گفتنی است، ارتش سوریه و نیروهای حزب الله لبنان در حال برنامه ریزی برای پاکسازی کامل الزبدانی هستند.