اسفنانی:گزارش ظریف نظرنمایندگان راجلب کرد/اعضای کمیسیون​ حقوقی، محتمل ترین اعضای کمیسیون ویژه«برجام»

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک,مجلس نهم

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی پیش بینی کرد که بیشترین اعضای کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته ای ایران را اعضای دو کمیسیون حقوقی و امنیت ملی مجلس تشکیل دهند.

محمدعلي اسفناني، در گفتگو با خبرانلاين در خصوص گزارش امروز محمد جواد ظريف و علي اكبر صالحي در جلسه علني مجلس اظهار كرد: همانطور كه پيش بيني مي شد؛ گزارش ظريف و صالحي گزارش جامعي بود و توانست ابهاماتي را كه در ذهن بعضي نمايندگان وجود داشت را تا حدود زيادي بر طرف كند.

وي افزود: اين گزارش به صورت ريزتر و جزئي تر به موضوع توافق هسته اي پرداخت و توانست نظر نمايندگان را جلب و متقاعدشان كند به اينكه كار انجام شده ارزشمند است.

نماينده مردم فريدن و فريدون شهر در خانه ملت ادامه داد: همانطور كه آقاي ظريف در گزارش خود اشاره كردند در يك توافق نامه يك سري امور «داده» و يك سري «ستانده» وجود دارد كه به نظر مي رسد وزن داده هاي ما به نسبت ستانده هايمان، اگر سبك تر نباشد؛ سنگين تر هم نيست. از اين رو  توافق خوب و منطقي شکل گرفته است كه آثار آن قطعا در آينده بيشتر بروز و ظهور پيدا خواهد كرد. شايد در اين مقطع زماني جز مذاكره هيچ راهي نبود و بهتر از شرايطي كه در اين مذاكرات رقم خورده وجود نداشت.

سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس در خصوص ضرورت تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي متن توافق تصريح كرد: بايد كميسيوني براي بررسي متن توافق تعيين مي شد. در اين زمينه دو راه وجود داشت كه يا بايد كميسيون حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و يكي از كميسيونها مثل كميسيون امنيت ملي به عنوان كميسيون فرعي اين كار را انجام مي داد و يا اينكه بهتر بود كميسيون مشتركي تشكيل بشود كه به نظر مي رسد راه دوم منطقي تر باشد.

وي تاكيد كرد: متن توافق كه امروز به مجلس تحويل داده شد، در اين كميسيون بررسي خواهد شد تا بررسي حقوقي متن بر اساس خطوط قرمز آغاز شود. اعضاي كميسيون حقوقي و كميسيون امنيت ملي، محتمل ترين اعضاي اين کميسيون ويژه به نظر مي رسند.

27220

کد N895346